Traktamente - Alla utlandstraktamenten till alla länder under 2022A--0 A-EG - EX - U2-0

Traktamente

Traktamente för 2022

Vid resor inom och utomlandet erhålls ett skattefritt traktamente. Traktamentet ändras varje år och för de flesta länder är traktamentet högre i år 2022 än det var 2021 och troligtvis kommer det vara högre 2023 än det är 2022. Beloppet på detta utlandstraktamente beror på vilket land du åker till och kostnadsbilden för de landet.

För vissa länder är traktamentet för en heldag lika lågt som i Sverige, d.v.s. traktamentsbeloppet är på 240 kr i år 2022. För de flesta länder är dock traktamentet mycket högre.

De länder som flest åker till och utnyttjar sitt traktamente är Norge som har ett traktamente i år på 953 kr och USA där utlandstraktamentet 2022 är 821 kr. Det land som har det högsta heldagstraktamentet är Libanon där man får ett traktamente på hela 1179 kr.

H-EG - EX - U2-1

Traktamenten och andra ersättningar

Det skattefria traktamentet får du för att täcka kostnader för främst mat. Vid utlandsresor får du dessutom ersättning eller dra av för faktiska utgifter för t.ex. hotell, taxi, flyg, reseförsäkring, eller valutaväxling som är förknippade med din tjänsteresa.

H-EG - EX - U2-2

Om du begär ersättning från företaget för t.ex. restaurangbesök ska traktamentet reduceras enligt ett fastställt belopp. Reduceringen av av traktamentet beror på vilken måltid som du inte betalt själv. För frukost är reduceras traktamentet med 15% av ett heldagsbelopp och för lunch respektive middag gäller en 35% reducering av traktamentet.

Traktamentsreduceringar

Om du vid din tjänstersa får fria måltider reduceras ditt traktamente beroende på måltiden och traktamentsnivån i landet. Reduktionen av traktamentet i Vanuatu beror på vilka måltider som erhållits.

MåltiderReducering
Inga måltider0 %
Frukost15 %
Lunch35 %
Middag35 %
Frukost & Lunch50 %
Frukost & Middag50 %
Lunch & Middag70 %
Frukost, lunch & middag85 %
H-EG - EX - U2-3

För måltider ombord på flyg eller tåg som som ingår i biljettpriset sker ingen reducering. Inte heller beskattas dessa måltider som kostförmån.

Nattraktamente

Ifall ni själva bekostar övernattningen under tjänsteresan har ni rätt till ett skattefritt nattraktamente på ett halvt traktamentsbelopp. Detta gäller ifall ni t.ex. bor över hos någon bekant eller i en egenfinansierad lägenhet.Meny - Traktamente
Till förstasidan på www.traktamente.se Högst upp på sidan om trakramenten för 2022 Längst ned på sidan om trakramente för 2022